Privacy Statement

Green Creatives, gevestigd aan Overtoom 141 – Loft 1054 HG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:
www.greencreatives.nl
Overtoom 141
1054 HG Amsterdam
Telefoon: +312027370346

Persoonsgegevens die wij verwerken: Green Creatives verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens kunnen onder andere bestaan uit uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen, lijst met contactgegevens van de klant via een app, internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infogreencreatives.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Green Creatives verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten bij u af te leveren en om uw surfgedrag over verschillende websites af te stemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming: Green Creatives neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Green Creatives) tussen zit. Green Creatives gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: (specifieke programma’s of systemen die Green Creatives gebruikt, indien van toepassing).

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:
Green Creatives bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld te realiseren. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Green Creatives verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Green Creatives maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Green Creatives gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Green Creatives. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via infogreencreatives.nl.

Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Green Creatives.