Algemene Verordening Gegevensbescherming

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming(AVG),
waarborg de veiligheid van consumenten.

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP). Als uw organisatie persoonsgegevens van consumenten verzamelt via een website, krijgt u meer verantwoordelijkheden, moet u aantonen wat u doet met gevoelige persoonsgegevens die u verzamelt en krijgt u meer tools om uw bezoekers te beschermen.

Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens die effect hebben op de rechten en vrijheden van personen, zijn gegevens die niet incidenteel verzameld zijn, gegevens die strafrechtelijk zijn of gegevens die gaan over de gezondheid van personen, godsdienst of politieke voorkeur.

Op een rij waar u aan moet denken en wat er voor u gaat veranderen.

  • Als u meer dan 250 medewerkers heeft en u herhaaldelijk gegevens van bezoekers verzameld, moet u dit registeren. Breng alle verzamelde persoonsgegevens in kaart en zorg dat u weet met wie u deze deelt.
  • Zorg voor dataportabiliteit voor de bezoeker. Dit betekent dat de bezoeker ieder moment de persoonsgegevens die u heeft verzameld mag opvragen.
  • Zorg dat u een boekhoudingspakket heeft die goedgekeurd is voor de AVG.
  • Maak een risico-inventarisatie waarin u alle mogelijke risico’s in kaart brengt. Hoe, wanneer en waar kan er data lekken?
  • Stel een functionaris voor gegevensbescherming aan.
  • Laat iedere stakeholder een verwerkingsovereenkomst ondertekenen.
  • Privacy by design: sla geen onnodige persoonsgegevens op van bezoekers van uw website.
  • Privacy by default*: bescherm gebruikers wanneer zij hun persoonsgegevens op uw website delen.
  • Pas uw privacyverklaring aan. Noteer hierin wat u met de verzamelde gegevens doet en hoe lang u deze gegevens bewaart.

*zorg dat de taal in de privacyverklaring duidelijk is voor de doelgroep van uw website.

De veiligheid staat voorop en dat wilt u natuurlijk ook voor uw consument waarborgen. Het mag dan iets meer moeite kosten. Er zijn naast het waarborgen van veiligheid nog meer voordelen aan de veranderingen voor u als ondernemer. Doordat de AVG alle Europese lidstaten betrekt, is er meer gelijkheid onder Europese ondernemingen en heeft u minder administratieve kosten en nalevingskosten. U hoeft maar één toezichthouder aan te stellen als u grensoverschrijdende gegevens verwerkt en u bent door het bijhouden van al uw activiteiten zeker van uw recht.

U heeft tot 25 mei 2020 de tijd om uw organisatie te laat voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Aflevering van Arjan Lubach over privacy

Welke wetgeving en regelgevingen waren er al?

1. Herroepingsrecht
Dit herroepingsrecht kent maximaal 14 dagen en wordt vergezeld door een modelformulier voor herroeping. Voor het gemak kunt u hier dit formulier vinden. Na deze ontbinding heeft u nogmaals 14 dagen om de consument het openstaande bedrag terug te betalen.

2. Meldplicht Datalekken
De plicht tot het melden van datalekken is opgenomen naar aanleiding van een aantal incidenten die inbreuk maakte op de beveiliging van persoonsgegevens van bezoekers van websites. Als websitehouder geldt het dat u iedere inbreuk op uw website meldt bij Autoriteit persoonsgegevens (AP). Wanneer deze meldplicht niet wordt nageleefd, is het College Bescherming Persoonsgegevens(CBP) bevoegd om boetes uit te leggen. U moet alle datalekken documenteren, zodat de AP kan controleren of u voldoet aan de meldplicht.

3. Waardevermindering bij herroeping
Niet alleen de klant is beschermd, maar als uw product niet intact terug wordt verzonden bij een herroeping dan mag u mindering inbrengen bij de koper. Hoe de waardevermindering vast wordt gesteld is nog wel grijs gebied. Scheuren en gaten is een duidelijkere schade dan bijvoorbeeld geur.

4. Verbod verborgen kosten op het internet
Verborgen kosten zijn verboden op websites. Deze soort kosten zijn overigens niet alleen op websites verboden, maar ook bij telefonie. Heeft u een bedrijfstelefoon waar bellers voor moeten betalen, dan moet u dit aangegeven. Doet u dit niet, dan overtreedt u deze regelgeving.

5. De betaalknop
Zorg dat u klant weet wat de bestelknop inhoudt en welke plichten aan het drukken op deze knop toebehoren. Erg belangrijk dus!

6. Mailinglist
Het spamverbod, opgeroepen in 2009, spreekt over het verbod van het verspreiden van een nieuwsbrief aan bezoekers die hier geen toestemming voor hebben gegeven. Wanneer u een product aan de bezoeker heeft verkocht, dan mag u een nieuwsbrief sturen die betrekking heeft op gelijksoortige diensten en producten. De bezoeker moet hierbij ook de mogelijkheid krijgen om op een eenvoudige manier zich af te melden van deze nieuwsbrief.

7. Cookies
Analytische cookies die bezoekersstatistieken bijhouden en functionele cookies die nodig zijn voor een goed functionerende webshop en dienst hebben geen toestemming nodig. Echter heeft u wel toestemming nodig om tracking cookies in te stellen. Tracking cookies volgen het surfgedrag van de bezoeker.

Weetje

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het Burgerservicenummer (BSN) geen bijzonder persoonsgegeven. Maar er komen waarschijnlijk wel speciale regels voor.

Disclaimer

Green Creatives is niet aansprakelijkheid voor de inhoud van deze pagina.
Een bezoeker van deze pagina kan geen aanspraak of rechten ontlenen op de juistheid van de inhoud van deze pagina. De informatie in deze blogpost bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. Green Creatives heeft geen aansprakelijkheid voor de inhoud op websites waarnaar is doorverwezen. Green Creatives is niet aansprakelijk voor schade die eventueel kan ontstaan na het lezen van de inhoud van deze pagina.

Recent Blog Posts
Tags

Bezoekadres
Overtoom 141 Loft
1054 HG Amsterdam
The Netherlands

Emailcontact
algemene vragen
info@greencreatives.nl
offerte@greencreatives.nl

Telefonisch contact
tel +31 (0) 20 737 03 46
whatsapp +31 (0) 6 410 33 796
skype greencreatives

green-creatives-logo-avatar

KLAAR OM ER ECHT WERK VAN TE MAKEN?

Green Creatives maakt waar waarvan u altijd al droomde.

TRUSTED BY SOME OF THE WORLD’S SMARTEST COMPANIES

hoe-kies-ik-het-juiste-reclamebureau.-green-creatives

Recent Blog Posts
Tags

Bezoekadres
Overtoom 141 Loft
1054 HG Amsterdam
The Netherlands

Emailcontact
algemene vragen
info@greencreatives.nl
offerte@greencreatives.nl

Telefonisch contact
tel +31 (0) 20 737 03 46
whatsapp +31 (0) 6 410 33 796
skype greencreatives

Start typing and press Enter to search